Cho thuê văn phòng Hồ Chí Minh

Han Building

Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 9

Pan Business Center

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến m2

$ 9

Tín Thương Building

Lam Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

120m2 đến 200m2

$ 9

235 LTK Building

Lý Thường Kiệt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

71m2 đến 1900m2

$ 9

HHM Building

Xuân Hồng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

35m2 đến 100m2

$ 9

Sài Nam Building

Trần Văn Dư, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

249m2 đến 2168m2

$ 9

VTC Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 310m2

$ 9

Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 270m2

$ 9

Kicotrans Bạch Đằng

Bạch Đằng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 500m2

$ 9

The Morning Star Building

Quốc lộ 13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100,m2 đến 1000m2

$ 9

Nam Việt Building

Phan Kế Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

35m2 đến 100m2

$ 9

Hoàng Minh Building

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 9

Tất Minh Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 210m2

$ 8

Falcon Shipping Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 240m2

$ 8

KBC Building

Võ Oanh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 140m2

$ 8


Compare