Danh sách văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Hà Đô South Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

Khang Thông Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Abacus Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 65,m2 đến 190m2

 So sánh

Cienco 4 Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1000m2

 So sánh

Golden Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 310m2

 So sánh

HMTC – Savico Office Building

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 590m2

 So sánh

Paxsky Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

Gilimex Building

Giá từ $ 12.20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh


Compare