Danh sách văn phòng tại Quận 1

Hoàng Đan Building 3

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 38m2 đến 63m2

Han Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

Smart View Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 84m2

 So sánh

Packsimex Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 160m2

 So sánh

Bến Thành Tsc Building 2

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

97 NCT Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 18m2 đến 250m2

 So sánh

GIC Building Đinh Tiên Hoàng

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 170m2

NNC Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 155m2Compare