Danh sách văn phòng tại Quận 1

Han Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

Nam Việt Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 100m2

Nam Phương Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

Comobi Office

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30–50–70–100m2 đến 30–50–70–100m2

Hoàng Đan Building 3

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 38m2 đến 63m2

Saigon Times Square

Giá từ $ 50

Tòa nhà Hạng A

Từ 250m2 đến 1000m2

 So sánh

Saigon Centre Tower 2

Giá từ $ 43

Tòa nhà Hạng A

Từ 200m2 đến 2000m2

 So sánh

Vietcombank Tower

Giá từ $ 43

Tòa nhà Hạng A

Từ 250m2 đến 3000m2

 So sánh


Compare