Danh sách văn phòng tại Phạm Hùng

Keangnam Landmark Hanoi

Giá từ $ 31

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1000m2

 So sánh

Handico Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng A

Từ 110m2 đến 860m2

Vinaconex 9 Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng A

Từ 67m2 đến 456m2

 So sánh

Toyota Mỹ Đình

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1200m2

 So sánh

Simco Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

 So sánh

ATS Phạm Hùng

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 200m2 đến 780m2

 So sánh

Sông Đà (HH4 Tower)

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 69m2 đến 800m2

 So sánh

CEO Tower

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng A

Từ 57m2 đến 495m2

 So sánh


Compare