Danh sách văn phòng tại Quận 3

Falcon Shipping Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 240m2

Duy Tân Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2

Eximland Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

D-House Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 120m2

GIC Building 2 CMT8

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 945m2

Goodwill Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 200m2

 So sánh

Saigon Software Park

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 12m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare