Danh sách văn phòng tại Quận 3

Pan Business Center

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến m2

$ 9
 So sánh

Falcon Shipping Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 240m2

$ 8

Centec Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

150,m2 đến 1000m2

$ 27
 So sánh

Cienco 4 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến 1000m2

$ 26
 So sánh

The Address Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 2500m2

$ 25
 So sánh

Báo Sài Gòn Giải Phóng Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 700m2

$ 25
 So sánh

Lim Tower 2

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

55m2 đến 700m2

$ 25
 So sánh

Saigon Court

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

55m2 đến 118m2

$ 24
 So sánh

PT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

130m2 đến 130m2

$ 22

Báo Lao Động Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200,m2 đến 1000m2

$ 22

Century Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 170m2

$ 20
 So sánh

Endovina Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

168m2 đến 435m2

$ 20
 So sánh

VRG Building

Hai Bà Trưng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 600m2

$ 20
 So sánh

Todd’s Realty Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

m2 đến m2

$ 19.50
 So sánh

AT&TT Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 240m2

$ 19
 So sánh


Compare