Danh sách văn phòng tại Quận 8

TNR Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

82m2 đến 955m2

$ 21


Compare