Danh sách văn phòng tại Bình Thạnh

Gilimex Building

Giá từ $ 12.20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Coteccons Office Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 400m2

 So sánh

194 Golden Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 57m2 đến 200m2

 So sánh

La Bonita Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 45m2 đến 536m2

 So sánh

Sacomreal Plaza

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 2500m2

 So sánh

Pearl Plaza

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng A

Từ 170m2 đến 3000m2

 So sánh


Compare