Danh sách văn phòng tại Bình Thạnh

Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 270m2

$ 9
 So sánh

The Morning Star Building

Quốc lộ 13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100,m2 đến 1000m2

$ 9
 So sánh

Hoàng Minh Building

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 9
 So sánh

KBC Building

Võ Oanh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 140m2

$ 8
 So sánh

New Port Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

25m2 đến 200m2

$ 8

Thành Đô Building

Bình Lợi, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 260m2

$ 8
 So sánh

Samland River View

D1, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 8
 So sánh

Đất Phương Nam Building

Chu Văn An, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 500m2

$ 7
 So sánh

Compa Building

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

130m2 đến 260m2

$ 7

Blue Sea Tower

Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

55m2 đến 116m2

$ 7

Thủy Lợi Building

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 500m2

$ 7
 So sánh

Sun Building

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 220m2

$ 5
 So sánh

Ánh Hào Quang Building

Đường D5, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 5
 So sánh

La Bonita Building

Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

45m2 đến 536m2

$ 18
 So sánh

Pearl Plaza

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

170m2 đến 3000m2

$ 18
 So sánh


Compare