Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ-hcm, Giá từ cao đến thấp