Danh sách văn phòng tại Tân Bình

Hà Đô South Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

144 Cộng Hòa

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 1270m2

 So sánh

Scetpa building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 600m2

Hai Au Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

 So sánh

Waseco Building 

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50,m2 đến 220m2

 So sánh

Tòa nhà Pico Plaza

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 500,m2 đến 1000m2

TTC Tower Hoang Văn Thụ

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 300m2 đến 3000m2

 So sánh

Blue Sky Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 700m2

 So sánh


Compare