Danh sách văn phòng tại Tân Bình

IDD2 Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 145m2

Hồng Hà Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 66m2 đến 184m2

 So sánh

Sabay Tower 2

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 200m2

 So sánh

Sabay Tower 1

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 200m2

 So sánh

Sovilaco Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 72m2 đến 140m2

Western Building Hoàng Việt

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 130m2

Tín Thương Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 200m2

Long Mã Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 180m2Compare