Danh sách văn phòng tại Cầu Giấy

CTM 229 Cầu Giấy

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Discovery Complex

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

CTM Complex

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 38m2 đến 500m2

 So sánh

Việt Á Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 15m2 đến 62m2

95 Cầu Giấy Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 44m2 đến 80m2

FLC Twin Tower

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng A

Từ 800m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare