Danh sách văn phòng tại Bà Triệu

Sapphire Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Hoàng Huy

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

V Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Minexport Tower

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Quý Hạnh Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 200m2

HQ Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Diamond Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 230m2 đến 230m2

Hoàng Sâm Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 280m2Compare