Danh sách văn phòng tại Duy Tân

CMC Tower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng A

Từ 78.5m2 đến 300m2

Kim Ánh

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Kim Hoàn

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Technosoft

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Thành Công Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

TTC Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 36m2 đến 215m2

VMT Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 74m2 đến 200m2

AC Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 400m2Compare