Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Trãi HCM

Nguyễn Trãi-hcm, Giá từ cao đến thấp