Văn phòng cho thuê đường Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt-hcm, Giá từ cao đến thấp