Cầu Giấy

Cho thuê văn phòng Cầu Giấy

Hoàng Linh Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

90m2 đến 160m2

$ 12

Detech Tower

Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

75m2 đến 110m2

$ 12

Mitec Tower

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Bảo Anh Building

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

94m2 đến 278m2

$ 12

New Center

Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Hoàng Ngọc Building

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

169 Nguyễn Ngọc Vũ

Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

50m2 đến 450m2

$ 12

Trần Phú

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Lucky Building

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

94m2 đến 330m2

$ 12

IC Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 12

CTM 229 Cầu Giấy

Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

Chelsea Park

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

Báo Vietnam Economic Times

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

N04 Hoàng Đạo Thúy

Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

An Phú Building

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

 40m2 đến  550m2

$ 11


Compare