Cầu Giấy

Cho thuê văn phòng Cầu Giấy

Eurowindow Multicomplex

Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

70m2 đến 700m2

$ 20

789 Hoàng Quốc Việt

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

235m2 đến 1710m2

$ 18.70

TTC Tower

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

36m2 đến 215m2

$ 18

Thành Công Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 17

319 Bộ Quốc Phòng

Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

m2 đến 460m2

$ 17

VPI Tower

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

100m2 đến 700m2

$ 17

PV Oil Tower

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

113m2 đến 390m2

$ 16.50

MB Grand Tower

Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 16

Hòa Bình

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

204m2 đến 204m2

$ 16

Richy Tower

Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 448m2

$ 16

Star Tower

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

70m2 đến 105m2

$ 15.40

D’Capitale Trần Duy Hưng

Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Officetel

m2 đến m2

$ 15

VMT

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

74m2 đến 200m2

$ 15

3D Duy Tân

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

80m2 đến 100m2

$ 15

Đại Phát Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

73m2 đến 120m2

$ 15


Compare