Nam Từ Liêm

Thuê văn phòng quận Nam Từ Liêm

Tòa nhà Sông Đà

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng B

69m2 đến 800m2

$ 13

Viwaseen Tower

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Toyota Mỹ Đình

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 1200m2

$ 12

Âu Việt

Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

70m2 đến 500m2

$ 12

Tây Hà Tower

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 500m2

$ 12

HH2 Bắc Hà

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

80m2 đến 250m2

$ 12

MD Complex

Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng B

135m2 đến 135m2

$ 12

Hội nhà báo Việt Nam

Dương Đình Nghệ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

80m2 đến 250m2

$ 11

Golden Field Nguyễn Cơ Thạch

Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

C37 Bộ Công An

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

C’Land Lê Đức Thọ

Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

The Light

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

ATS Phạm Hùng

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

200m2 đến 780m2

$ 10


Compare