Hoàn Kiếm

Thuê văn phòng quận Hoàn Kiếm

Minexport

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 19

Trần Gia Building

Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

46m2 đến 100m2

$ 19

Gia Long

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

105m2 đến 250m2

$ 18

Thiên Sơn Plaza

Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

120m2 đến 700m2

$ 16.50

Sông Hồng Building

Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

69m2 đến 260m2

$ 16.50

Công Đoàn 1B Yết Kiêu

Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 16

HEAC Building

Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

50m2 đến 280m2

$ 16

Opera Business Center

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 16

Naforimex Building

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

23m2 đến 23m2

$ 16

Vietbank Building

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

85m2 đến 352m2

$ 15

Khách sạn Công Đoàn

Trần Trọng Bình, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 14

số 5 Bà Triệu

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

41m2 đến 50m2

$ 14

27 Hàng Bài

Hàng Bài, Hoàn Kiếm,

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

141 Lê Duẩn

Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

50m2 đến 350m2

$ 13

110-112 Bà Triệu

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 100m2

$ 13


Compare