Hai Bà Trưng

Cho thuê văn phòng quận Hai Bà Trưng

New Tower

Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

VTC Online Building

Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 1300m2

$ 11

Minori 67A Trương Định

Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 10.50

Cora Building

Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

43 Trần Xuân Soạn

Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10


Compare