Hai Bà Trưng

Cho thuê văn phòng quận Hai Bà Trưng

Zodi Building

Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

130m2 đến 130m2

$ 15

HTP Building

Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

190m2 đến 190m2

$ 15

Kinh Đô Tower

Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

87m2 đến m2

$ 14

167-169 Bùi Thị Xuân

Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

Việt Hồng Building

Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

141m2 đến 141m2

$ 13

Sapphire Building

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Spring Building

Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Grand Building

Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Qunimex Building

Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Royal Building

Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Hoàng Huy

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Green Park

Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

85 Nguyễn Du

Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Ba Đình Office

Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 12

Quý Hạnh Building

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 200m2

$ 12


Compare