Danh sách văn phòng tại Phường 9

Ninomax Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 95m2 đến 199m2

Giày Việt Plaza

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 500m2

 So sánh


Compare