Danh sách văn phòng tại Phường 9

Ninomax Building

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

95m2 đến 199m2

$ 14

Giày Việt Plaza

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 500m2

$ 10


Compare