Danh sách văn phòng tại Phường 8

Todd’s Realty Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

m2 đến m2

$ 19.50

GMG Building

Lý Thường Kiệt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 490m2

$ 15

MN Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 200m2

$ 13

Tuấn Minh 2 Office Building

Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 110m2

$ 10


Compare