Danh sách văn phòng tại Phường 6

Pan Business Center

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến m2

$ 9

235 LTK Building

Lý Thường Kiệt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

71m2 đến 1900m2

$ 9

Falcon Shipping Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 240m2

$ 8

Hoàng Đan Building 3

Điện Biên Phủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

38m2 đến 63m2

$ 7

Blue Sea Tower

Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

55m2 đến 116m2

$ 7

Centec Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

150,m2 đến 1000m2

$ 27

Cienco 4 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến 1000m2

$ 26

Lim Tower 2

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

55m2 đến 700m2

$ 25

Saigon Court

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

55m2 đến 118m2

$ 24

Báo Lao Động Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200,m2 đến 1000m2

$ 22

Century Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 170m2

$ 20

Endovina Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

168m2 đến 435m2

$ 20

VRG Building

Hai Bà Trưng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 600m2

$ 20

AT&TT Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 240m2

$ 19

GIC Building 2 Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 500m2

$ 18


Compare