Danh sách văn phòng tại Phường 5

Viet Capital Bank Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến m2

Sabay Tower 2

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 200m2

 So sánh

Nikko Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 52m2 đến 150m2

 So sánh

Đông Phương Plaza

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 290m2

 So sánh

Eximland Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2Compare