Danh sách văn phòng tại Phường 5

Báo Sài Gòn Giải Phóng Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 700m2

$ 25
 So sánh

Viet Capital Bank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến m2

$ 18

Sabay Tower 2

Phạm Văn Hai, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 200m2

$ 13
 So sánh

Nikko Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

52m2 đến 150m2

$ 13
 So sánh

Đông Phương Plaza

Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 290m2

$ 11
 So sánh

Eximland Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 150m2

$ 10


Compare