Danh sách văn phòng tại Phường 3

Minh Phú

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 463m2

 So sánh

Comeco Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 50m2 đến 245m2

 So sánh

Cienco 6 Building

Giá từ $ 127

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 350m2

Central Plaza Phạm Văn Hai

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

Indochine Park Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 600m2Compare