Danh sách văn phòng tại Phường 26

Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 270m2

$ 9

The Morning Star Building

Quốc lộ 13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100,m2 đến 1000m2

$ 9

Hoàng Minh Building

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 9

Thủy Lợi Building

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 500m2

$ 7

Sun Building

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 220m2

$ 5

Chung cư Thủy Lợi 4

Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

200m2 đến 3000m2

$ 11

Coalimex Building Đinh Bộ Lĩnh

Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

25m2 đến 120m2

$ 11

GIC Tower Đinh Bộ Lĩnh

Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

28m2 đến 195m2

$ 10

PVFCCo SBD Building

Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 230m2

$ 10


Compare