Danh sách văn phòng tại Phường 26

Cavi Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 270m2

 So sánh

The Morning Star Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 1000m2

 So sánh

Hoàng Minh Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

Thủy Lợi Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 500m2

 So sánh

Sun Building

Giá từ $ 5

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 220m2

 So sánh

Chung cư Thủy Lợi 4

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 200m2 đến 3000m2

 So sánh

Coalimex Building Đinh Bộ Lĩnh

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 120m2

 So sánh

GIC Tower Đinh Bộ Lĩnh

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 28m2 đến 195m2

 So sánh


Compare