Danh sách văn phòng tại Phường 25

KBC Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 140m2

 So sánh

New Port Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 200m2

Samland River View

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Ánh Hào Quang Building

Giá từ $ 5

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

La Bonita Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 45m2 đến 536m2

 So sánh

Pearl Plaza

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng A

Từ 170m2 đến 3000m2

 So sánh

Coteccons Office Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 400m2

 So sánh

194 Golden Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 57m2 đến 200m2

 So sánh


Compare