Danh sách văn phòng tại Phường 25

KBC Building

Võ Oanh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 140m2

$ 8

New Port Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

25m2 đến 200m2

$ 8

Samland River View

D1, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 8

Ánh Hào Quang Building

Đường D5, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 5

La Bonita Building

Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

45m2 đến 536m2

$ 18

Pearl Plaza

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

170m2 đến 3000m2

$ 18

Coteccons Office Tower

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến 400m2

$ 16

194 Golden Building

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

57m2 đến 200m2

$ 16

Charm Suite Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

54m2 đến 120m2

$ 15

Nice Building

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 270m2

$ 15

B&L Tower

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 305m2

$ 14

Sacomreal Plaza

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 2500m2

$ 14

GIC Building D5

Đường D5, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 185m2

$ 13

Melody Tower 2

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

55m2 đến 180m2

$ 13

Melody Tower

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

55m2 đến 180m2

$ 13


Compare