Danh sách văn phòng tại Phường 19

GIC Building Nguyễn Hữu Cảnh

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 685m2

 So sánh

Đông Tây TCi Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 200m2

 So sánh

AGE Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 120m2

 So sánh

Hata House 2

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 360m2Compare