Danh sách văn phòng tại Phường 19

GIC Building Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 685m2

$ 17

Đông Tây TCi Building

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 200m2

$ 12

AGE Building

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 120m2

$ 12

Hata House 2

Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 360m2

$ 11


Compare