Danh sách văn phòng tại Phường 15

Thịnh Phát Building

Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 66m2

$ 8

Compa Building

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

130m2 đến 260m2

$ 7

Dreamplex 195

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

m2 đến m2

$ 160

SPT Building

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh,

Hạng C

90m2 đến 450m2

$ 13

Saigonres Plaza

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

45m2 đến 110m2

$ 12.50

Đoàn Hải plaza

Trường Chinh, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 400m2

$ 11

Hud Building

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 300m2

$ 10


Compare