Danh sách văn phòng tại Phường 14

Mỹ Thịnh Building

Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 170m2

$ 10


Compare