Danh sách văn phòng tại Phường 13

Sài Nam Building

Trần Văn Dư, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

249m2 đến 2168m2

$ 9

Tất Minh Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 210m2

$ 8

Thành Đô Building

Bình Lợi, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 260m2

$ 8

Mekong Tower

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 300m2

$ 16

E.town Cộng Hòa

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

75m2 đến 1418m2

$ 15

Long Mã Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 180m2

$ 12


Compare