Danh sách văn phòng tại Phường 12

HHM Building

Xuân Hồng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

35m2 đến 100m2

$ 9

X building

Nguyễn Thế Lộc, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 150m2

$ 8

Phù Đổng building

Lê Trung Nghĩa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 300m2

$ 8

Đất Phương Nam Building

Chu Văn An, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 500m2

$ 7

Thái Bình Building

Nguyễn Thái Bình, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 150m2

$ 12.50

Pico Plaza

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

500,m2 đến 1000m2

$ 12

Sumikura Tower

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 400m2

$ 11

Athena Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

41m2 đến 488m2

$ 10

Screc Tower

Trường Sa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

51m2 đến 104m2

$ 10

Scetpa building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100,m2 đến 600m2

$ 10


Compare