Danh sách văn phòng tại Phường 11

Bảy Hiền Tower

Phạm Phú Thứ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

46–58–150m2 đến –750m2

$ 8

TNR Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

82m2 đến 955m2

$ 21

GIC Building 2 CMT8

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 945m2

$ 16

ACB Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

150m2 đến 500m2

$ 14

GIC Building Nguyễn Văn Đậu

Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 500m2

$ 11

MB Bank Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 480m2

$ 11


Compare