Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thái Bình

Sacomreal Building

Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 246m2

$ 30

Continental Tower

Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

47m2 đến 107m2

$ 25

Beta Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 182m2

$ 23

Exchange Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

88m2 đến 1000m2

$ 23

Ruby Tower

Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 700m2

$ 22

Vietinbank Tower

Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

120m2 đến 750m2

$ 21

Bến Thành Tower

Ký Con, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 350m2

$ 20

C.T Plaza Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

165m2 đến 286m2

$ 17

Savico Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 2854m2

$ 15

Perfect Building

Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 150m2

$ 14

Artex Saigon Building

Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 230m2

$ 12

97 NCT Building

Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

18m2 đến 250m2

$ 11


Compare