Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thái Bình

97 NCT Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 18m2 đến 250m2

 So sánh

Beta Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 182m2

Perfect Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

 So sánh

Artex Saigon Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 230m2

Sacomreal Building

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 246m2

 So sánh

Exchange Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 88m2 đến 1000m2

 So sánh

Bến Thành Tower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 350m2

 So sánh

Savico Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 2854m2

 So sánh


Compare