Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thái Bình

Sacomreal Building

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 246m2

 So sánh

Continental Tower

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 47m2 đến 107m2

 So sánh

Beta Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 182m2

Exchange Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 88m2 đến 1000m2

 So sánh

Ruby Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 700m2

 So sánh

Vietinbank Tower

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 120m2 đến 750m2

 So sánh

Bến Thành Tower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 350m2

 So sánh

C.T Plaza Võ Văn Kiệt

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 165m2 đến 286m2

 So sánh


Compare