Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thái Bình

Ruby Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 700m2

 So sánh

Continental Tower

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 47m2 đến 107m2

 So sánh

Vietinbank Tower

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 120m2 đến 750m2

 So sánh


Compare