Danh sách văn phòng tại Nguyễn Cư Trình

Royal Centre Tower

Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

50,m2 đến 700m2

$ 24

Petronas Tower

Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

130m2 đến 626m2

$ 23


Compare