Danh sách văn phòng tại Nguyễn Cư Trinh

Pax Sky Nguyễn Cư Trinh

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 1000m2

 So sánh

Thanh Dung Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 350m2Compare