Danh sách văn phòng tại Bến Nghé

Packsimex Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 160m2

 So sánh

Thanh Nhàn Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 200m2

Bến Thành Tourist Building 1

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 160m2

Harvest Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 120m2

 So sánh

Phương Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

LAT Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 140m2

River View Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 160m2

Hoa Rang Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 160m2Compare