Danh sách văn phòng tại Bến Nghé

Saigon Times Square

Giá từ $ 50

Tòa nhà Hạng A

Từ 250m2 đến 1000m2

 So sánh

Saigon Centre Tower 2

Giá từ $ 43

Tòa nhà Hạng A

Từ 200m2 đến 2000m2

 So sánh

Vietcombank Tower

Giá từ $ 43

Tòa nhà Hạng A

Từ 250m2 đến 3000m2

 So sánh

Bitexco Financial Tower

Giá từ $ 43

Tòa nhà Hạng A

Từ 100,m2 đến 700m2

Ngôi nhà Đức

Giá từ $ 41

Tòa nhà Hạng A

Từ 150m2 đến 1400m2

 So sánh

Sun Wah Tower

Giá từ $ 41

Tòa nhà Hạng A

Từ 120m2 đến 1.200m2

Kumho Asiana Plaza

Giá từ $ 38

Tòa nhà Hạng A

Từ 120m2 đến 700m2

 So sánh

Saigon Tower

Giá từ $ 36

Tòa nhà Hạng A

Từ 80m2 đến 239m2Compare