Danh sách văn phòng tại Bến Nghé

Miss Áo Dài Building

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 80,m2 đến 250m2

 So sánh

HMTC – Savico Office Building

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 590m2

 So sánh

VTP Office Service Center

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 52,109,200,400,500m2 đến 52,109,200,400,500m2

 So sánh

Bitexco Office Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 60,m2 đến 300m2

Somerset Chancellor Court

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 114m2 đến 800m2

 So sánh

Harbour View Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 200,m2 đến 500m2

 So sánh

CJ Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 300m2

 So sánh

Sailing Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 550m2Compare