Danh sách văn phòng tại Trần Văn Dư

Sài Nam Building

Trần Văn Dư, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 249m2 đến 2168m2Compare