Danh sách văn phòng tại Lý Thường Kiệt

235 LTK Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 71m2 đến 1900m2

 So sánh

GMG Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 490m2

Hanoi Central Office Building

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Hanoi Tourist Building

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 68m2 đến 200m2

Pacific Place

Giá từ $ 36

Tòa nhà Hạng A

Từ 81m2 đến 520m2

Hồng Hà Center

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 180m2 đến 680m2

Phú Điền Building

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng B

Từ 340m2 đến 390m2

 So sánh


Compare