Danh sách văn phòng tại Đội Cấn

Hanoi Group 442 Đội Cấn

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

rd03
 So sánh

Tòa nhà RU BLUE

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Dệt Kim

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Cty Xây dựng bảo tàng

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

HCMCC Đội Cấn

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 170m2 đến 390m2

DC Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 137m2

Vinapaco Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 100m2

Ladeco Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 34m2 đến m2Compare