Danh sách văn phòng tại Cộng Hòa

144 Cộng Hòa

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 1270m2

 So sánh

Scetpa building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 600m2

Tòa nhà Pico Plaza

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 500,m2 đến 1000m2

E.town Cộng Hòa

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 75m2 đến 1418m2

 So sánh


Compare