Văn phòng đường Cộng Hòa

VTC Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 310m2

 So sánh

Tất Minh Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 210m2

 So sánh

Mekong Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

144 Cộng Hòa

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 1270m2

 So sánh

E.town Cộng Hòa

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 75m2 đến 1418m2

 So sánh

Long Mã Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 180m2

Pico Plaza

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 500,m2 đến 1000m2

Sumikura Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 400m2

 So sánh


Compare