Tăng gói cho vay hỗ trợ nhà ở lên tối thiểu 50 nghìn tỷ đồng

Dự thảo Thông tư mới về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02, thì các ngân hàng thương mại nhà nước phải dành ít nhất 3% tổng dư nợ để cho vay các đối tượng được hỗ trợ nhà ở. Như vậy, tổng mức cho vay tối thiểu từ 5 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ xấp xỉ khoảng 50.000 tỷ đồng.

5 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ phải cho vay ít nhất 3% tổng dư nợ

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ. Thông tư được sửa đổi sau khi có Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02.

Một trong những nội dung sửa đổi và bổ sung nổi bật nhất của thông tư là các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ phải dành một lượng vốn tối thiểu là 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay các đối tượng được quy định tịa điểm a, khoản 2 điều này.

Theo số liệu đã công bố, thì tổng dư nợ tín dụng năm 2013 của 5 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MHB là khoảng hơn 1.600.866 tỷ đồng. Như vậy, theo dự thảo quy định mới này, thì tổng dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của 5 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ ở mức tối thiểu là 48.000 tỷ đồng.

Và nếu tính toán cập nhật hơn, với ước tính tăng trưởng tín dụng bình quân 12% trong năm 2014, tổng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của 5 ngân hàng thương mại nhà nước vào năm 2015 sẽ là tối thiểu 53.789 tỷ đồng.

Tăng gói cho vay hỗ trợ nhà ở lên tối thiểu 50 nghìn tỷ đồng
Tăng gói cho vay hỗ trợ nhà ở lên tối thiểu 50 nghìn tỷ đồng

Thời hạn cho vay tái cấp vốn đến năm 2031

Về thời hạn tái cấp vốn cho các ngân hàng, thì theo như dự thảo Thông tư quy định trừ trường hợp thu nợ tái cấp vốn theo thông báo của ngân hàng nhà nước quy định tại Thông tư, thời hạn tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở từng lần là 364 ngày và tự động được gia hạn đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại tại thời điểm đến hạn thêm 1 thời gian bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu.

Định kỳ ngày 5 hàng tháng, ngân hàng gửi Báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở theo mẫu về NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) làm cơ sở để NHNN giải ngân hoặc thu hồi nợ tái cấp vốn.

Việc tự động gia hạn cũng sẽ được thực hiện tối đa kéo dài đến ngày 1/6/2031. Dư nợ còn lại của khách hàng tại ngân hàng sau ngày hết thời hạn áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ được chuyển sang hình thức cho vay theo cơ chế thương mại bằng nguồn vốn của ngân hàng.

Chậm nhất đến ngày 01/6/2031, ngân hàng sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ nợ gốc và lãi vay tái cấp vốn cho NHNN.

Theo quy định, thì các ngân hàng cho vay theo chương trình hỗ trợ này sẽ bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng TMCP khác do NHNN chỉ định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các ngân hàng TMCP có nhu cầu đăng ký tham gia có văn bản đề nghị gửi NHNN để được xem xét, chỉ định.

Theo Tài Chính Việt Nam