Cho thuê văn phòng đường Trần Quang Khải

Trần Quang Khải, Giá từ cao đến thấp