Danh sách văn phòng tại Trần Hưng Đạo

VID Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 43m2 đến 410m2

MB Sunny Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 140m2 đến 530m2

 So sánh

Sông Hồng Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 69m2 đến 260m2

Nam Long Tower

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 250m2 đến 250m2

Capital Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ 53m2 đến 400m2

 So sánh

Belvedere Building

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ 200m2 đến 250m2Compare