Danh sách văn phòng tại Trần Hưng Đạo

VID Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 43m2 đến 410m2

Han Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

Smart View Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 84m2

 So sánh

Lâm Giang Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

 So sánh

HMTC Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 675m2

 So sánh

Vinafood Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 600m2

MB Sunny Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 140m2 đến 530m2

 So sánh

Sông Hồng Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 69m2 đến 260m2Compare