Danh sách văn phòng tại Trần Duy Hưng

Charmvit Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1200m2

 So sánh

Phố Trần Duy Hưng – 01

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

D’Capitale Trần Duy Hưng

Giá từ $ 15

Tòa nhà Officetel

Từ m2 đến m2

Eurowindow Multicomplex

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 700m2Compare