Danh sách văn phòng tại Tôn Thất Thuyết

Detech Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 75m2 đến 110m2

Hội Phụ Nữ Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 1000m2 đến 1000m2

ICD Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 170m2

 So sánh


Compare