Danh sách văn phòng tại Thụy Khuê

Kinh Bắc Thăng Long

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

HCMCC Thụy Khuê

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 180m2 đến 360m2

HIPT Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 600m2

 So sánh


Compare