Danh sách văn phòng tại Nguyễn Chí Thanh

TNR Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 70m2 đến 2200m2

 So sánh

Cục Bản đồ

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

85 Nguyễn Chí Thanh

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

M3 – M4 Tower

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 500m2

M5 Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng A

Từ 130m2 đến 200m2Compare