Danh sách văn phòng tại Liễu Giai

Lotte Center Hanoi

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

TID Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 100m2

 So sánh


Compare