Danh sách văn phòng tại Lê Đại Hành

Gelex Tower

Giá từ $ 32

Tòa nhà Hạng A

Từ 93m2 đến 700m2

Qunimex Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

CDC Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 135m2 đến 500m2Compare