Danh sách văn phòng tại Hoàng Quốc Việt

349 Hoàng Quốc Việt

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Báo Vietnam Economic Times

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

ATS Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Viglacera Exim Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 160m2

Hoa Binh International Towers

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng A

Từ 204m2 đến 204m2

141 Hoàng Quốc Việt

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 32m2 đến 190m2

An Phú Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng B

Từ  40m2 đến  550m2

789 Tower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng A

Từ 235m2 đến 1710m2Compare